Guru Nanak Academy Logo
home pageGuru Nanak Academy
Search Guru Nanak Academy
audio /
play all
1.Maut Suhagana Khalse Di
Bhai Charanjeet Singh - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
0:33 · 128 Kbit/s · 523 KB · MP3
2.Intro
Bhai Sarbjit Singh, Bibi Navneet Kaur - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
3:17 · 128 Kbit/s · 3.01 MB · MP3
3.Panth Nyaara
Bhai Charanjeet Singh - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
0:34 · 128 Kbit/s · 531 KB · MP3
4.Simran
Bibi Rena Kaur - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
3:21 · 128 Kbit/s · 3.06 MB · MP3
5.Lakhan Da Ghera
Bhai Charanjeet Singh - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
0:32 · 128 Kbit/s · 497 KB · MP3
6.Pain
Bhai Parminder Singh - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
16:22 · 128 Kbit/s · 14.99 MB · MP3
7.Indra Raneeyai
Bhai Charanjeet Singh - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
0:24 · 128 Kbit/s · 377 KB · MP3
8.Aisey Gur Ko Bal Bal Jaiyeai
Bibi Rena Kaur - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
6:00 · 128 Kbit/s · 5.49 MB · MP3
9.Talvaaran Da Jikar
Bhai Charanjeet Singh - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
0:40 · 128 Kbit/s · 629 KB · MP3
10.Gursikhi
Bhai Parminder Singh - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
31:58 · 128 Kbit/s · 29.26 MB · MP3
11.Singh Mukdey Nahi
Bhai Charanjeet Singh - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
0:39 · 128 Kbit/s · 602 KB · MP3
12.Kirtan Sohila
Bibi Rena Kaur - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
6:58 · 128 Kbit/s · 6.37 MB · MP3
13.Outro
Bhai Sarbjit Singh, Bibi Navneet Kaur - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
1:23 · 128 Kbit/s · 1.26 MB · MP3
14.Khalsa Atey Maut
Bhai Charanjeet Singh - Bhai Parminder Singh, Bhai Charanjeet Singh, and Bibi Rena Kaur Tribute CD
0:37 · 128 Kbit/s · 584 KB · MP3